ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
17
22
39
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
48
44
92
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
14
20
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
86
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...