ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเทา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
15
5
20
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
10
18
28
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
18
6
24
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
78
60
138
6
ม.1
18
10
28
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
41
29
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
106
246
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...