ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาข่าท่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
5
13
18
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
61
53
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
69
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...