ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
57
54
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
66
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...