ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรามราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
2
13
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
25
12
37
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
23
8
31
2
ป.6
20
18
38
2
รวมประถม
85
66
151
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
78
188
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...