ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแพงสะพัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
39
33
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
54
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...