ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
19
17
36
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
2
1
3
1
รวมมัธยมต้น
12
6
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
29
68
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...