ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
29
26
55
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
12
21
33
1
ป.3
15
18
33
1
ป.4
15
22
37
1
ป.5
18
20
38
2
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
88
107
195
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
133
250
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...