ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
19
27
46
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
12
15
27
1
ป.3
14
21
35
1
ป.4
15
18
33
1
ป.5
15
22
37
1
ป.6
18
18
36
2
รวมประถม
88
104
192
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
131
238
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...