ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
22
15
37
2
ป.1
17
8
25
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
16
7
23
1
รวมประถม
80
53
133
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
26
17
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
85
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...