ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
38
29
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
41
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...