ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างแห่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
23
21
44
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
3
9
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
46
48
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
69
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...