ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
3
12
15
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
1
8
9
1
รวมประถม
34
36
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
51
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...