ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
40
41
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
51
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...