ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
44
43
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
57
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...