ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
58
42
100
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
3
10
13
1
รวมมัธยมต้น
31
25
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
77
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...