ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
30
25
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
36
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...