ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนางัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
11
30
1
อบ.2
17
11
28
1
อบ.3
19
15
34
2
รวม อบ.
55
37
92
4
ป.1
25
19
44
2
ป.2
20
23
43
2
ป.3
20
19
39
2
ป.4
29
19
48
2
ป.5
29
20
49
2
ป.6
32
15
47
2
รวมประถม
155
115
270
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
152
362
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...