ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
10
27
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
30
20
50
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
12
17
29
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
82
82
164
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
32
28
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
130
274
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...