ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
36
64
3
อบ.3
55
41
96
5
รวม อบ.
83
77
160
8
ป.1
101
83
184
9
ป.2
86
112
198
10
ป.3
103
100
203
10
ป.4
77
83
160
7
ป.5
96
98
194
9
ป.6
84
95
179
7
รวมประถม
547
571
1,118
52
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
630
648
1,278
60
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...