ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสะเดา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
3
8
11
1
ป.1
7
8
15
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
29
39
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
47
79
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...