ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาขาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
6
6
12
1
ป.1
1
0
1
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
27
21
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
27
60
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...