ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
10
2
12
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
10
2
12
1
รวมประถม
66
28
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
35
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...