ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
32
27
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
35
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...