ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
15
20
35
2
ป.1
3
15
18
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
27
9
36
1
รวมประถม
85
67
152
6
ม.1
25
11
36
1
ม.2
15
14
29
1
ม.3
12
16
28
1
รวมมัธยมต้น
52
41
93
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
128
280
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...