ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
6
14
20
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
24
27
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
41
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...