ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซียงเซา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
13
0
13
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
54
32
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
49
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...