ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
17
16
33
2
ป.3
13
11
24
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
76
68
144
7
ม.1
10
8
18
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
23
20
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
101
212
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...