ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
20
8
28
1
รวมประถม
83
64
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
81
181
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...