ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
50
46
96
4
อบ.3
46
60
106
5
รวม อบ.
96
106
202
9
ป.1
86
94
180
5
ป.2
107
99
206
5
ป.3
97
87
184
5
ป.4
83
90
173
5
ป.5
103
106
209
5
ป.6
75
80
155
5
รวมประถม
551
556
1,107
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
647
662
1,309
39
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...