ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
17
7
24
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
17
21
38
2
ป.4
15
12
27
1
ป.5
22
17
39
2
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
99
80
179
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
100
220
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...