ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
16
39
2
อบ.3
20
28
48
2
รวม อบ.
43
44
87
4
ป.1
21
16
37
2
ป.2
21
30
51
2
ป.3
27
25
52
2
ป.4
32
27
59
2
ป.5
20
26
46
2
ป.6
23
30
53
2
รวมประถม
144
154
298
12
ม.1
32
53
85
3
ม.2
51
34
85
3
ม.3
29
50
79
3
รวมมัธยมต้น
112
137
249
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
299
335
634
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...