ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
18
8
26
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
74
57
131
6
ม.1
11
13
24
1
ม.2
18
14
32
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
35
38
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
115
242
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...