ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาขมิ้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
68
68
136
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
22
18
40
2
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
47
39
86
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
118
251
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...