ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
28
31
59
3
ป.1
14
15
29
2
ป.2
11
16
27
2
ป.3
17
8
25
2
ป.4
15
15
30
2
ป.5
18
14
32
2
ป.6
15
13
28
2
รวมประถม
90
81
171
12
ม.1
9
11
20
1
ม.2
22
24
46
2
ม.3
27
24
51
2
รวมมัธยมต้น
58
59
117
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
171
347
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...