ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
21
6
27
2
รวม อบ.
33
18
51
3
ป.1
19
10
29
2
ป.2
19
15
34
2
ป.3
23
12
35
2
ป.4
8
17
25
2
ป.5
10
22
32
2
ป.6
18
20
38
2
รวมประถม
97
96
193
12
ม.1
11
17
28
2
ม.2
23
21
44
2
ม.3
25
17
42
2
รวมมัธยมต้น
59
55
114
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
169
358
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...