ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
21
9
30
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
14
17
31
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
5
12
17
1
รวมประถม
56
77
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
86
163
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...