ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
15
37
2
อบ.3
12
14
26
2
รวม อบ.
34
29
63
4
ป.1
19
16
35
2
ป.2
8
14
22
2
ป.3
14
12
26
2
ป.4
16
9
25
1
ป.5
18
16
34
2
ป.6
13
15
28
2
รวมประถม
88
82
170
11
ม.1
12
14
26
1
ม.2
15
14
29
2
ม.3
22
9
31
2
รวมมัธยมต้น
49
37
86
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
148
319
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...