ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเต่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
29
32
61
6
ม.1
15
19
34
1
ม.2
22
17
39
1
ม.3
15
20
35
1
รวมมัธยมต้น
52
56
108
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
99
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...