ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
19
32
1
อบ.3
11
15
26
2
รวม อบ.
24
34
58
3
ป.1
25
13
38
2
ป.2
12
24
36
2
ป.3
21
23
44
2
ป.4
23
19
42
2
ป.5
24
11
35
1
ป.6
12
20
32
1
รวมประถม
117
110
227
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
144
285
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...