ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
12
4
16
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
4
0
4
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
11
2
13
1
รวมประถม
33
30
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
34
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...