ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
43
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...