ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรามราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
26
61
3
ม.2
30
24
54
3
ม.3
31
30
61
3
รวมมัธยมต้น
96
80
176
9
ม.4
18
28
46
3
ม.5
17
17
34
3
ม.6
11
20
31
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
65
111
9
รวมทั้งหมด
142
145
287
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...