ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
20
11
31
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
60
62
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
73
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...