ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
162
204
366
10
ม.2
163
205
368
10
ม.3
144
222
366
10
รวมมัธยมต้น
469
631
1,100
30
ม.4
131
233
364
10
ม.5
138
224
362
10
ม.6
132
237
369
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
401
694
1,095
30
รวมทั้งหมด
870
1,325
2,195
60
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...