ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
161
203
364
10
ม.2
143
227
370
10
ม.3
127
233
360
11
รวมมัธยมต้น
431
663
1,094
31
ม.4
144
228
372
10
ม.5
134
238
372
10
ม.6
128
225
353
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
406
691
1,097
31
รวมทั้งหมด
837
1,354
2,191
62
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...