ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
100
91
191
8
อบ.3
117
103
220
8
รวม อบ.
217
194
411
16
ป.1
136
123
259
8
ป.2
147
156
303
8
ป.3
139
160
299
8
ป.4
156
149
305
8
ป.5
165
144
309
8
ป.6
166
160
326
8
รวมประถม
909
892
1,801
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,126
1,086
2,212
64
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...