ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
13
31
1
อบ.2
30
37
67
3
อบ.3
44
34
78
3
รวม อบ.
92
84
176
7
ป.1
62
61
123
3
ป.2
62
49
111
3
ป.3
37
58
95
3
ป.4
56
58
114
3
ป.5
66
60
126
3
ป.6
61
59
120
3
รวมประถม
344
345
689
18
ม.1
63
48
111
3
ม.2
45
55
100
3
ม.3
45
54
99
3
รวมมัธยมต้น
153
157
310
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
589
586
1,175
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...