ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
66
52
118
6
ม.1
11
16
27
1
ม.2
9
16
25
1
ม.3
9
16
25
1
รวมมัธยมต้น
29
48
77
3
ม.4
6
7
13
1
ม.5
6
3
9
1
ม.6
3
3
6
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
13
28
3
รวมทั้งหมด
125
132
257
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...