ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
18
32
1
อบ.3
14
15
29
1
รวม อบ.
28
33
61
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
72
53
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
86
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...