ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
17
19
1
อบ.3
26
20
46
2
รวม อบ.
28
37
65
3
ป.1
31
20
51
2
ป.2
11
10
21
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
79
59
138
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
96
203
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...