ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
6
19
1
อบ.2
14
18
32
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
38
42
80
3
ป.1
29
19
48
2
ป.2
31
23
54
2
ป.3
34
16
50
2
ป.4
26
17
43
2
ป.5
17
25
42
2
ป.6
23
20
43
2
รวมประถม
160
120
280
12
ม.1
33
28
61
2
ม.2
25
24
49
2
ม.3
19
23
42
2
รวมมัธยมต้น
77
75
152
6
ม.4
15
11
26
2
ม.5
10
19
29
2
ม.6
8
19
27
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
49
82
7
รวมทั้งหมด
308
286
594
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...