ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
28
32
60
2
ป.2
32
34
66
2
ป.3
38
30
68
2
ป.4
33
38
71
2
ป.5
38
23
61
2
ป.6
37
29
66
2
รวมประถม
206
186
392
12
ม.1
17
24
41
2
ม.2
17
29
46
2
ม.3
18
28
46
2
รวมมัธยมต้น
52
81
133
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
258
267
525
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...