ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
31
30
61
2
ป.2
38
29
67
2
ป.3
34
35
69
2
ป.4
34
21
55
2
ป.5
35
27
62
2
ป.6
23
37
60
2
รวมประถม
195
179
374
12
ม.1
16
31
47
2
ม.2
22
28
50
2
ม.3
16
10
26
1
รวมมัธยมต้น
54
69
123
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
249
248
497
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...